Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

Datum: 04.10.2023, Srijeda
NN br. 114/2023

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o poreznom savjetništvu (Nar. nov., br. 127/00. – 115/16.).

Izmjenama se poreznim savjetnicima omogućuje sudjelovanje u porezno-upravnim stvarima pred upravnim sudovima, pojednostavljuju kriteriji za polaganje ispita i obavljanja djelatnosti poreznog savjetnika te propisuju novčane kazne za neovlašteno obavljanje djelatnosti poreznog savjetništva i neovlašteno isticanje oznake »porezno savjetništvo« u nazivu tvrtke.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise