Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode

Datum: 02.01.2009, Petak
Autor: Lj.M.

Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode
(Nar.nov., br. 152/08.) promijenjena je svota posebnog
poreza. Promjena se odnosi samo na cigarete, a ne i na
ostale predmete oporezivanja: cigare, cigarilose, duhan za
pušenje, za lulu, za žvakanje i za šmrkanje. Posebni porez
na cigarete od 1. siječnja 2009. plaća se kao dvokomponentni
i to kao specifični posebni porez propisan u određenom
iznosu za količinu od 1.000 komada i kao proporcionalni
posebni porez propisan u određenom postotku od maloprodajne
cijene cigareta, i to za svaku skupinu cigareta posebno.*

*Pregled svota posebnog poreza prema vrstama cigareta i nove
maloprodajne cijene cigareta možete preuzeti ovdje
.

Povratak na vijesti