Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

Datum: 16.03.2022, Srijeda
NN br. 34/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 1/95. – 40/19.).

Izmjenama je određeno da se prilikom osnivanja d.o.o.-a ili j.d.o.o.-a na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika prijava za upis se podnosi isključivo elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START te odluke u postupku upisa registarski sud izdaje kao elektroničke isprave potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom i dostavlja podnositelju prijave putem sustava sudskog registra. Osim toga, unesene su novosti vezane za podnošenje prijave za upis u sudski registar, elektroničku komunikaciju predlagatelja s registarskim sudom, brisanje društva iz sudskog registra koje se provodi bez likvidacije i likvidacijsku masu.

Ovaj Zakon stupa na snagu 24. ožujka 2022., osim čl. 2. i 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. kolovoza 2022. te čl. 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. kolovoza 2023. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise