Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

Datum: 23.10.2023, Ponedjeljak
NN br. 123/2023

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 1/95. – 34/22.). Od bitnih izmjena treba istaknuti uvođenje pravila iz direktive o prekograničnom preoblikovanju, spajanju i podjeli, zatim uvođenje automatske provjere postojanja dugovanja kod osnivanja trgovačkih društava i upisa ovlaštenih osoba te se propisivanje načina čuvanja poslovne dokumentacije u slučaju brisanja trgovačkog društva po službenoj dužnosti. Detaljnije o svim izmjenama pišemo u časopisu RRiF br. 12/23.

Ovaj Zakon stupa na snagu 31. listopada 2023., osim odredaba čl. 2., 3. i 5. ovoga Zakona, čl. 43. st. 7. i 8. koji je dopunjen čl. 6. ovoga Zakona te čl. 7. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise