Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Datum: 25.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 36/2024

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o šumama (Nar. nov., br. 68/18. – 101/23.). Za računovodstvo-financijsku struku bitne su one koje se odnose na promjene u visini i obračunu naknade za općekorisne funkcije šuma.

Ovim izmjenama snižena je stopa temeljem koje se utvrđuje naknada za općekorisne funkcije šuma s 0,024 % na 0,015 %. Obveznici plaćanja naknade i dalje su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 995.421,06 €.

Bitna promjena je u načinu obračuna naknade za općekorisne funkcije šuma. Od 2. travnja 2024. godine obveznici plaćanja naknade više nisu obvezni sastavljati i predavati obračun naknade već će obračun i zaduženje obavljati Ministarstvo poljoprivrede na temelju podataka iz godišnjih financijskih izvještaja. Napominjemo da ove izmjene ne utječu na obračun naknade za općekorisne funkcije šuma za 2023. godinu.

Očekuju se i izmjene Pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 70/21.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 2. travnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise