Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Datum: 02.11.2023, Četvrtak
NN br. 130/2023

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 18/23.). Ovim Zakonom uređuju se određene novosti u vezi s prekograničnim statusnim promjenama, usklađenju temeljnog kapitala zbog uvođenja eura, osnivanjem društva i dr. Detaljnije o bitnim izmjenama može se pročitati u članku objavljenom u časopisu RRiF br. 12/23. u rubrici Pravo trgovačkih društava.

Ovaj Zakon stupa na snagu 10. studenoga 2023. godine, osim odredbi čl. 4. i 5. ovog Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise