Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18. i 121/19.).

Detaljnije o izmjenama može se pročitati u članku Novosti u trošarinskim propisima objavljenom u časopisu RRiF br. 1/22., str. 113.

Povratak na nove propise