Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14. – 98/19.). Izmjene se, između ostalog, odnose na utvrđivanje tko ne može biti osnivač udruge, utvrđivanje tko ne može biti osoba ovlaštena za zastupanje udruge, nadzor nad prijavom podataka u registar udruga te brisanje iz registra. Osim toga, propisane su novčane kazne u eurima.

Za udruge koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu uskladile svoje statute sa Zakonom o udrugama (Nar. nov., br. 74/14., 70/17. i 98/19.) i nisu podnijele nadležnom upravnom tijelu zahtjev za upis promjena, nadležno upravno tijelo će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o prestanku njihova djelovanja i brisanju iz registra udruga.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise