Zakon o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju

Datum: 06.12.2022, Utorak
NN br. 141/2022

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. – 52/21.) zbog uvođenja eura kao službene valute u RH.

Ovlašteni mjenjači obvezni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci ugovor o kupnji računalnog programa zasnovanog na euru kojeg je certificirala Hrvatska narodna banka. U slučaju propuštanja navedene obveze, istekom navedenog roka ovlaštenom mjenjaču prestaje važiti odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci (Nar. nov., br. 48/10.) i Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (Nar. nov., br. 111/05., 16/15. i 108/22.).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odobrenja za držanje strane gotovine u blagajni koja je Hrvatska narodna banka izdala tijekom 2022. godine na osnovi Odluke o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci (Nar. nov., br. 48/10.).

Detaljnije o ovim izmjenama pisali smo u časopisu RRiF br. 1/23., str. 127.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise