Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima

Datum: 24.03.2023, Petak
NN br. 33/2023

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. – 106/18.). Izmjene se odnose na dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe i za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda – koji se obračunava po stopi od 5 %. Osim toga došlo je do povećanja koeficijenta za utvrđivanje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, s 0,8 na 1,2.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise