Zakon o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika

Datum: 22.03.2024, Petak
NN br. 35/2024

Zakonom je izmijenjena osnovica za izračun plaće pravosudnih dužnosnika, koeficijenti za izračun plaće te su proširena određena materijalna prava.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise