Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 24.03.2023, Petak
NN br. 33/2023

Zakonom je zbog i dalje prisutne nestabilnosti u energetskom sektoru te rasta cijena produljena je primjena snižene stope PDV-a od 5 % za isporuku prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.

Podsjećamo, navedene isporuke su u skupini dobara i usluga koje su oporezive po stopi od 13 %, međutim, za njih je bila propisana iznimka prema kojoj se primjenjivala stopa od 5 % u razdoblju do 31. ožujka 2023. godine. Ovim izmjenama Zakona o PDV-u to razdoblje je produljeno za godinu dana.

Prema tome, na isporuke:

• prirodnog plina, uključujući naknade vezane za tu isporuku

• grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane za tu isporuku

• ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke

obavljene do 31. ožujka 2024. godine PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5 %.

Povratak na nove propise