Zakon o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji

Datum: 07.02.2024, Srijeda
NN br. 14/2024

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o upravnoj inspekciji (Nar. nov., br. 15/18. i 98/19.). Izmijenjen je obvezni sadržaj zapisnika kojeg sastavlja upravni inspektor te je propisano postupanje inspektora u različitim okolnostima.

Ovaj Zakon stupa na snagu 15. veljače 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise