Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima

Datum: 06.12.2022, Utorak
NN br. 141/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05. – 98/19.) prema kojima je dopušten prijem korisnika mirovine u državnu službu na određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena u slučaju kada korisnik mirovine ima manje od 67 godina života.

Prema ovim izmjenama državnom službeniku državna služba prestaje kad navrši 67 godina života.

Ovaj Zakon stupa na snagu 7. prosinca 2022. godine.

Povratak na nove propise