Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Datum: 01.03.2023, Srijeda
NN br. 24/2023

Zakonom je promijenjen prihodovni cenzus u vezi s ostvarivanjem prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna. Navedeno pravo ostvaruju osobe kojima ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članku obitelji, mjesečno nije veći od 331,81 €, U slučaju samca prihodovni cenzus je 415,42 €.

Ovaj Zakon stupa na snagu 8. ožujka 2023. godine.

Povratak na nove propise