Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 22.03.2024, Petak
NN br. 35/2024

Ovim izmjenama produljena je primjena snižene stope PDV-a od 5 % do 31. ožujka 2025. godine na isporuku prirodnog plina, uključujući naknade vezane uz tu isporuku.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2024. godine.

Povratak na nove propise