Zakon o komunalnom gospodarstvu

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Zakon o komunalnom gospodarstvu
Tiskano izdanje
33,45
E-izdanje
27,87
s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata
Biblioteka:   Ekonomsko-pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   siječanj 2019.
Autori:   Dr. sc. Desanka SARVAN
Jasna VUK, dipl. oec.
Broj stranica:   300
Jezik:   hrvatski
Opis  

U knjizi se daje komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu na način da uz svaki članak postoji objašnjenje za primjenu, daju se poveznice s drugim zakonima koji uređuju područja komunalnog gospodarstva i navodi se sudska praksa (domaća i iz EU). S obzirom na to da je Zakon prepustio velik dio komunalnog  uređenja jedinicama lokalne uprave i samouprave glede donošenja pravnih akata (odluka i raznih pravilnika), u knjizi su dana 52 primjera kako se ti akti trebaju izraditi. Uz kazalo pojmova na kraju knjige daju se i  naputci  u vezi s računovodstvom komunalnih društva koje treba biti u skladu s novim zakonskim uređenjem kojim se traži posebno izvješćivanje za neprofitni dio, a posebno za  profitni dio poslovnih aktivnosti komunalnog društva.