ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Klikni za kratki pregled
Tiskano izdanje
252,00 kn
E-izdanje
210,00 kn
s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata
Biblioteka:   Ekonomsko-pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   siječanj 2019.
Autori:   Dr. sc. Desanka SARVAN
Jasna VUK, dipl. oec.
Broj stranica:   300
Jezik:   hrvatski