Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Datum: 22.02.2023, Srijeda
NN br. 21/2023

Zakonom se uređuje način i postupak obnove, uklanjanje zgrada oštećenih odnosno uništenih zbog prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., gradnja i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća, gradnja višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada, stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tim nepogodama, novčana pomoć te se određuju nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi.

Postupci pokrenuti na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Nar. nov., br. 102/20., 10/21. i 117/21., dalje: stari Zakon) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona, ako je povoljniji za stranku. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti stari Zakon.

Detaljnije o novostima koje donosi ovaj Zakon može se pročitati u časopisu Pravo i porezi br. 3/23.

Ovaj Zakon stupa na snagu 23. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise