Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Tiskano izdanje
13,94
E-izdanje
13,00
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   prosinac, 2021.
Broj stranica:   200
Jezik:   hrvatski
Opis  

U prodaji je "Zakon o obveznim odnosima" urednički pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom (Nar.nov. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)

Sadržaj:
Dio prvi Dio prvi 1
OPĆI DIO OPĆI DIO 1
Glava I. OSNOVNA NAČELA 1
Glava II. SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA 3
Glava III. NASTANAK OBVEZA 4
Glava IV. VRSTE OBVEZA 4
Odjeljak 1. NOVČANE OBVEZE 4
Odsjek 1. OPĆE ODREDBE 4
Odsjek 2. UGOVORNE KAMATE 5
Odsjek 3. ZATEZNE KAMATE 6
Odjeljak 2. OBVEZE S VIŠE ČINIDABA 7
Odsjek 1. ALTERNATIVNE OBVEZE 7
Odsjek 2. FAKULTATIVNE OBVEZE I FAKULTATIVNE TRAŽBINE 8
Odjeljak 3. OBVEZE S VIŠE DUŽNIKA I VJEROVNIKA 8
Odsjek 1. DJELJIVE OBVEZE 8
Odsjek 2. SOLIDARNE OBVEZE 9
Odsjek 3. NEDJELJIVE OBVEZE 11
Glava V. UČINCI OBVEZA 11
Odjeljak 1. OPĆE PRAVILO 11
Odjeljak 2. POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI 12
Odjeljak 3. PRAVO ZADRŽANJA 13
Odjeljak 4. VJEROVNIKOVA PRAVA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA 13
Glava VI. PROMJENE U OBVEZNOM ODNOSU 14
Odjeljak 1. PROMJENE NA STRANI SUBJEKATA 14
Odsjek 1. USTUP TRAŽBINE (CESIJA) 14
Odsjek 2. SUBROGACIJA 15
Odsjek 3. PREUZIMANJE DUGA 16
Odsjek 4. PRISTUPANJE DUGU 17
Odsjek 5. PREUZIMANJE ISPUNJENJA 17
Odsjek 6. JAMSTVO 18
Odsjek 7. PRIJENOS UGOVORA 21
Odsjek 8. UPUTA (ASIGNACIJA) 21
Odjeljak 2. PROMJENE SADRŽAJA 23
Odsjek 1. OBNOVA (NOVACIJA) 23
Odsjek 2. NAGODBA 24
Glava VII. PRESTANAK OBVEZA 25
Odjeljak 1. OPĆE PRAVILO 25
Odjeljak 2. ISPUNJENJE 26
Odsjek 1. OPĆA PRAVILA O ISPUNJENJU I TROŠKOVI ISPUNJENJA 26
Odsjek 2. ZAKAŠNJENJE 29
Odsjek 3. POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI 30
Odjeljak 3. OSTALI NAČINI PRESTANKA OBVEZA 31
Odsjek 1. PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA) 31
Odsjek 2. OTPUST DUGA 32
Odsjek 3. SJEDINJENJE 33
Odsjek 4. NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA 33
Odsjek 5. PROTEK VREMENA, OTKAZ 33
Odsjek 6. SMRT 34
Odjeljak 4. ZASTARA 34
Odsjek 1. OPĆE ODREDBE 34
Odsjek 2. VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU 35
Odsjek 3. ZASTOJ ZASTARE 37
Odsjek 4. PREKID ZASTARE 38
Dio drugi Dio drugi 39
POSEBNI DIO POSEBNI DIO 39
Glava VIII. UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI 39
Odjeljak 1. OPĆE ODREDBE 39
Odsjek 1. SKLAPANJE UGOVORA 39
Odsjek 2. ZASTUPANJE 49
Odsjek 3. TUMAČENJE UGOVORA 51
Odsjek 4. NEVALJANOST UGOVORA 51
Odsjek 5. UČINCI UGOVORA 53
Odjeljak 2. UGOVORI 60
Odsjek 1. UGOVOR O KUPOPRODAJI 60
Odsjek 2. UGOVOR O ZAMJENI 78
Odsjek 3. UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU 79
Odsjek 4. UGOVOR O DAROVANJU 79
Odsjek 5. UGOVOR O ZAJMU 82
Odsjek 6. UGOVOR O POSUDBI 83
Odsjek 7. UGOVOR O ZAKUPU 84
Odsjek 8. UGOVOR O NAJMU 89
Odsjek 9. UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU 93
Odsjek 10. UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU 94
Odsjek 11. UGOVOR O DJELU 95
Odsjek 12. UGOVOR O GRAĐENJU 100
Odsjek 13. UGOVOR O ORTAŠTVU 103
Odsjek 14. UGOVOR O PRIJEVOZU 108
Odsjek 15. UGOVOR O LICENCIJI 114
Odsjek 16. UGOVOR O OSTAVI 117
Odsjek 17. UGOVOR O USKLADIŠTENJU 120
Odsjek 18. UGOVOR O NALOGU 123
Odsjek 19. UGOVOR O KOMISIJI 126
Odsjek 20. UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU 129
Odsjek 21. UGOVOR O POSREDOVANJU 134
Odsjek 22. UGOVOR O OTPREMI (ŠPEDICIJA) 136
Odsjek 23. UGOVOR O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE 139
Odsjek 25. POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU 141
Odsjek 26. UGOVOR O RASPOLAGANJU UGOSTITELJSKIM SMJEŠTAJEM (UGOVOR O ALOTMANU) 142
Odsjek 27. UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE I OSIGURANJE OSOBA 144
Odsjek 28. BANKARSKI NOVČANI POLOG 158
Odsjek 29. POLAGANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA 159
Odsjek 30. BANKARSKI TEKUĆI RAČUN 160
Odsjek 31. UGOVOR O SEFU 161
Odsjek 32. UGOVOR O KREDITU 162
Odsjek 33. UGOVOR O KREDITU NA TEMELJU ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA 162
Odsjek 34. AKREDITIVI 163
Odsjek 35. BANKARSKA GARANCIJA NA POZIV 163
Odsjek 36. PRIMJENA ODREDABA O BANKARSKOM POSLOVANJU 164
Glava IX. IZVANUGOVORNI OBVEZNI ODNOSI 164
Odjeljak 1. PROUZROČENJE ŠTETE 164
Odsjek 1. OPĆA NAČELA 164
Odsjek 2. ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE 165
Odsjek 3. ODGOVORNOST ZA DRUGOG 166
Odsjek 4. ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI 167
Odsjek 5. ODGOVORNOST ZA NEISPRAVAN PROIZVOD 169
Odsjek 6. POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI 171
Odsjek 7. POPRAVLJANJE ŠTETE 171
Odsjek 8. ODGOVORNOST VIŠE OSOBA ZA ISTU ŠTETU 174
Odsjek 9. PRAVO OŠTEĆENIKA NAKON ZASTARE ODŠTETNOG ZAHTJEVA 175
Odjeljak 2. STJECANJE BEZ OSNOVE 175
Odsjek 1. OPĆE PRAVILO 175
Odsjek 2. PRAVILA VRAĆANJA 175
Odjeljak 3. POSLOVODSTVO BEZ NALOGA 176
Odsjek 1. OPĆE PRAVILO 176
Odsjek 2. OBVEZE I PRAVA POSLOVOĐE BEZ NALOGA 176
Odsjek 3. OBAVLJANJE TUĐIH POSLOVA PROTIV ZABRANE 177
Odsjek 4. NEPRAVO POSLOVODSTVO 177
Odsjek 5. ODOBRENJE 178
Odjeljak 4. JAVNO OBEĆANJE NAGRADE 178
Odjeljak 5. VRIJEDNOSNI PAPIRI 179
Dio treći Dio treći 183
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 183
STVARNO KAZALO STVARNO KAZALO 185