Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Datum: 03.04.2009, Petak
Autor: D.M.

Dana 6.studenog 2008. godine stupio je na
snagu novi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
(Nar.nov., br. 125/08) koji na restriktivniji i
sveobuhvatniji način uređuje ograničavanje uporabe duhanskih
proizvoda nego do tada važeći istoimeni Zakon iz 1999.*

*Zakonom se načelno uvodi potpuna zabrana pušenja u javnim
zatvorenim i otvorenim prostorima odgojno-obrazovnih
ustanova (vrtića, škola, sveučilišta) i zdravstvenih
ustanova (domova zdravlja, bolnica, lječilišta itd.) i to sa
danom stupanja na snagu Zakona (6.studenog 2008.). Iznimno,
pušenje je dopušteno u posebnim za pušače označenim
prostorima u psihijatrijskim bolnicama ili odjelima te
određenim prostora pružatelja socijalnih skrbi duševno
bolesnim osobama. *U ugostiteljskim objektima i ostalim
navedenim zatvorenim javnim prostorima pušenje će biti
zabranjeno, osim u posebno zatvorenim prostorima tehnički i
građevinski uređenim sukladno uvjetima propisanim ovim
Zakonom ili na otvorenim prostorima (dvorišta, terasa, ulica
i sl.), ali tek nakon proteka roka od 6 mjeseci od dana
stupanja na snagu Zakona, odnosno od 06. 5. 2009.* Do toga
razdoblja, ugostitelji i drugi vlasnici odnosno korisnici
zatvorenih javnih prostora moraju, ako žele iskoristiti
zakonom danu mogućnost pušenja u posebnim prostorima za
pušenje, adaptirati postojeći prostor ili izgraditi i
urediti prostor za pušenje. Ugostitelji i drugi vlasnici
odnosno korisnici zatvorenih javnih prostora nemaju obvezu
urediti poseban prostor za pušenje te ako to ne učine,
pušenje u cijelom ugostiteljskom objektu odnosno drugom
zatvorenom javnom prostoru bit će zabranjeno.*

**U radnim prostorijama u kojima pretežito borave radnici
odnosno uposlenici, pušenje nije dopušteno, ali poslodavac
može sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu* (Nar.nov.,
br. 56/05. do 114/03.) *dopustiti pušenje u posebno
određenim i u tu svrhu označenom prostoru.* Nakon 06.
05.2009. taj će prostor, odnosno prostorija, morati
zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o ograničavanju
uporabe duhanskih proizvoda, jer će se od toga datuma na
zabranu pušenja u radnim prostorima primjenjivati također
odredbe tog Zakona, a ne propisi o zaštiti na radu. Međutim,
taj Zakon se već danom njegovog stupanja na snagu
primjenjuje na radne prostorije u oblasti odgoja i
obrazovanja te zdravstva što znači da od 06.11.2008. pušenje
nije dopušteno niti radnicima odnosno uposlenicima tih
ustanova.*

*Proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda imaju zakonski
rok od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o
ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda da proizvodnju
odnosno uvoz cigareta usklade sa odredbama tog Zakona. To
znači, da od 06. 05. 2009. neće biti moguć promet cigareta
koje sadrže više od 10 mg katrana, 1 mg nikotina i 10 mg
ugljičnog monoksida po cigareta te da je svako pojedinačno
pakiranje duhanskih proizvoda označeno jednom od općih i
dodatnih oznaka upozorenja i to na prednjoj i zadnjoj strani
pakiranja.*

*Od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno 06.11.2008.,
zabranjeno je svako sponzoriranje događaja ili aktivnost s
ciljem izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda
ili uporabe duhana, te oglašavanje duhanskih proizvoda osim
Zakonom predviđenih izuzetaka. Od istog dana zabranjuje se
pored prodaje duhanskih proizvoda maloljetnicima, te iz
automatskih naprava, i prodaja duhanskih proizvoda putem
interneta i duhana za oralnu uporabu. Također je zabranjeno
maloljetnicima da obavljaju prodaju
duhana.

Povratak na vijesti