Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima

Naslovnica knjige: Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima
Tiskano izdanje
11,15 EUR
84,01 KN
Redakcijski pročišćeni tekstovi
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   lipanj 2009.
Broj stranica:   139
Prilog   Priručnik sadrži Zakon o općem upravnom postupku iz 2009. (Nar.nov., br. 47/09.), čijim će stupanjem na snagu 1.1.2010., postojeća rješenja upravnog postupka, nakon četrdeset i tri godine važenja, biti zamijenjena novima. Priručnik također sadrži i Zakon o općem upravnom postupku iz 1991. (Nar.nov., br.53/91., 103/96. - Oduka USRH), čije važenje prestaje s danom 31.12.2009.g, no svi postupci započeti do stupanja na snagu novog zakona (u 2008. godini i ranije) dovršite će se po odredbama tog zakona. Priručnik sadrži i Zakon o upravnim sporovima (Nar.nov., br.53/91.,9/92. i 77/92.)
Opis   Priručnik sadrži Zakon o općem upravnom postupku iz 2009. (Nar.nov., br. 47/09.), čijim će stupanjem na snagu 1.1.2010., postojeća rješenja upravnog postupka, nakon četrdeset i tri godine važenja, biti zamijenjena novima. Priručnik također sadrži i Zakon o općem upravnom postupku iz 1991. (Nar.nov., br.53/91., 103/96. - Oduka USRH), čije važenje prestaje s danom 31.12.2009.g, no svi postupci započeti do stupanja na snagu novog zakona (u 2008. godini i ranije) dovršite će se po odredbama tog zakona. Priručnik sadrži i Zakon o upravnim sporovima (Nar.nov., br.53/91.,9/92. i 77/92.)