Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Zakonom se uređuje vodni promet na unutarnjim vodama Republike Hrvatske, sigurnost plovidbe unutarnjim vodama, pravni status, zaštita voda od onečišćenja s plovila, način upravljanja vodnim putovima, lukama i pristaništima unutarnjih voda, materijalnopravni odnosi koji se odnose na sve objekte unutarnje plovidbe, postupci upisa plovila i plutajućih objekata, poslovi prijevoza i ugovaranje prijevoza, inspekcijski nadzor te druga pitanja koja se odnose na plovidbu i luke unutarnjih voda.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Nar. nov., br. 109/07. – 118/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 4. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise