Zakon o proračunu

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Zakonom se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i obvezama, upravljanje dugom općeg proračuna, zaduživanje i jamstva Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana za upravljanje javnim financijama.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova te njihovih izmjena i dopuna primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za razdoblje od 2023. do 2025. i njihovih izmjena i dopuna te nadalje.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2022., osim čl. 21. st. 3. i čl. 27. koji stupaju na snagu danom donošenja Odluke Vijeće Europske unije o ukidanju odstupanja Republike Hrvatske prema čl. 140. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise