Zakon o radu – molba za davanjem tumačenja

Datum: 02.03.2023, Četvrtak
Klasa: 110-01/23-01/62
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vezano uz Vaš upit za tumačenjem odredaba Zakona o radu kojim se uređuje rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu dostavljamo odgovor kako slijedi Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima Narodne novine br 73 17 propisana je obveza vođenja podataka o radnicima i o radnom vremenu u okviru kojih je propisan i obvezan sadržaj podataka koji se vode Sadržaj evidencije o radnom vremenu koju je poslodavac dužan voditi za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada propisan je odredbom članka 12 Pravilnika Nadalje člankom 11 Pravilnika je propisano da je poslodavac ako nije drukčije uređeno posebnim propisom kolektivnim ugovorom sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu dužan voditi ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja