Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

Datum: 27.03.2023, Ponedjeljak
Klasa: 110-01/23-01/73
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike zaprimilo je Vaš dopis dana 7 ožujka 2023 u vezi tumačenja članaka 18 i 19 Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada Narodne novine broj 15 22 Ovim putem dostavljamo očitovanje na predmetna pitanja kako slijedi Ad 1 Zakonom o suzbijanju neprijavljenog rada nije izričito propisano čime se dokazuje isplata plaće ali smo mišljenja kako bi relevantan dokaz bio financijski dokument iz kojeg razvidno proizlazi da je izvršena isplata plaće radniku Slijedom navedenog izjava poslodavca o isplati plaće ne bi bila dovoljni dokaz o isplati Međutim oslobođenje od odgovornosti se ne temelji na činjenici da je ugovaratelj zatražio i poduzeo odgovarajuće radnje kako bi dobio podatke od podugovaratelja čime se oslobađa naknadne odgovornosti Ad 2 U vezi upita o različitim definicijama plaće u Zakonu o radu te Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada ističemo kako je člankom 90 stavkom 1 Zakona o radu Narodne novine br 93 14 127 17 98 19 i 151 22 plaća definirana kao primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu a stavkom 7 istog zakona određeno je kako se plaća smatra plaćom u brutoiznosu koji se sastoji od iznosa za isplatu radnika i javnih davanja iz plaće u skladu s posebnim propisima Člankom 4 Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada određeno je da plaća znači brutoplaću te da je brutoplaća iznos koji pripada radniku za obavljeni rad a sastoji se od iznosa za isplatu radniku i javnim davanja koji ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja