Zakonitost građevine

Datum: 09.06.2015, Utorak
Klasa: 360-01/15-02/316
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vaših upita vezanih uz zakonitost građevine obavještavamo vas da se prema Zakonu o gradnji Nar nov br 153 13 39 39 legalnom 39 39 zakonitom tj postojećom građevinom smatra građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te svaka druga građevina koja je prema tom ili posebnom zakonu s njom izjednačena Slijedom navedenog a imajući u vidu da je za predmetnu građevinu ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja