Žalba protiv rješenja o ovrsi


Predmet: Protiv rješenja o ovrsi ovršenik može izjaviti žalbu ako ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti ovrhu na temelju ovršne isprave. U konkretnom slučaju, na temelju Sporazuma o osiguranju kao ovršne isprave i predmetne Izjave tuženik kao ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti ovrhu na računima tužitelja kao ovršenika.

Broj presude: Rev 1109/2020-2, od 13. srpnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku pred nižestupanjskim sudovima je utvrđeno da je tužitelj u ovršnoj ispravi Sporazumu o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 13 svibnja 2008 dalje Sporazum o osiguranju označen kao jedan od založnih sudužnika založni sudužnik V da je Sporazum o osiguranju sklopljen radi osiguranja novčane tražbine tuženika prema dužniku A p d o o na temelju Ugovora o jednokratnom kreditu od 13 svibnja 2008 odobrenom A P d o o radi kupnje zemljišta koje je u suvlasništvu tužitelja i tvrtke R d d da je kupac A p d o o sklopio s prodavateljima tužiteljem i tvrtkom R d d ugovor o kupoprodaji isplatio ugovorenu cijenu iz odobrenog kredita i u zemljišnim knjigama se je upisao kao vlasnik nekretnina da tužitelj nije bio ni stranka ni potpisnik Ugovora o jednokratnom kreditu u kojem je označen kao založni dužnik obzirom na njegovo suvlasništvo nekretnine čija kupnja je financirana kreditom da je Sporazum o osiguranju u postupku potvrde kod javnog bilježnika za tuženika založnog vjerovnika potpisao zaposlenik tuženika I K na temelju izdane Specijalne punomoći od 8 svibnja 2008 da tužitelj nije sudjelovao u sastavljanju Sporazuma o osiguranju a kojeg su zakonski zastupnici tužitelja i R d d u konačnici odbili potpisati zbog spornog čl 17 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu