Zapošljavanje i rad stranaca u RH

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Trajanje: 4 h 40 min
Datum: 21.09.2023

Cijena: 100,00


Zbog nedostatka radne snage u svim granama industrije, učestali su slučajevi da stranci, ponajprije državljani trećih zemalja, dolaze na rad u RH. Zapošljavanje stranaca i pribavljanje dozvola za boravak i rad poslodavcima često predstavlja veliko opterećenje i dovodi do mnogobrojnih poteškoća.

Na webinaru će biti riječ o zapošljavanju i radu stranaca te o pitanjima osiguranja i plaćanja doprinosa za strance. Također će se obraditi specifična pitanja neoporezivih isplata strancima u RH, način obračuna poreza za radnike koji nemaju prijavljeno boravište te obveze članova uprave društva državljana trećih zemalja u RH.

Program:

Zapošljavanje i rad stranaca
Predavač: Hana VELAJ, mag. iur.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Kategorije stranaca koji mogu raditi u RH – državljani trećih zemalja i državljani EGP-a
 • Zapošljavanje državljana trećih zemalja i dozvola za boravak i rad
 • Dozvola za borak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Provođenje testa tržišta rada i iznimke od provedbe testa tržišta rada
 • Položaj Agencija za privremeno zapošljavanje radnika
 • Izdavanje dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Kategorije radnika koji u RH mogu raditi bez pribavljanja dozvole za boravak i rad
 • Rad državljana EGP-a u RH
 • Rad u više država
 • Uvjeti rada stranaca u RH i prestanak radnog odnosa
 • Digitalni nomadi
 • Osnivanje trgovačkih društava i obrta od strane državljana trećih zemalja u RH

Socijalno i porezno motrište rada stranaca u RH
Predavač: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Socijalno osiguranje stranaca (iz EU-a i trećih zemalja) i pograničnih radnika
 • Prijava radnika koji nemaju boravište u RH
 • Obračun poreza za radnike koji rade u više država (korištenje osobnog odbitka)
 • Obračun doprinosa za radnike koji rade u više država
 • Zdravstvena zaštita članova obitelji stranca
 • Rad digitalnih nomada u RH
 • Prijava u socijalna osiguranja članova uprave i vlasnika iz trećih zemalja
 • Obračun poreza strancima kada imaju zasnovan radni odnos samo u RH / u RH i drugoj državi
 • Obračun prireza strancima
 • Koje se neoporezive isplate mogu omogućiti strancima
 • Podnošenje INO-DOH-a strancima

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 21. rujna 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 659,27 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.