Zapošljavanje na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi

Datum: 28.05.2012, Ponedjeljak
Autor: L. T.-J.

Novim Zakonom o poticanju zapošljavanja (Nar. nov., br. 57/12.), s primjenom od 31. V. 2012. poslodavac može zaposliti osobu na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi. To mogu biti poslodavci fizičke i pravne osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost ili fizičke osobe nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku.

Pod poslovima u poljoprivredi smatraju se poslovi:

  • bilinogojstva koji obuhvaćaju pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu preradu i pakiranje.
  • stočarstva koji obuhvaća striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda,
  • ribarstva koje obuhvaća slatkovodno ribarstvo i jesenski izlov ribe u akvaturi, morsko ribarstvo, odnosno lov na plivarici i izlov tramatom, sortiranje i pakiranje ribe te skupljanje školjaka.

Na navedenim poslovima mogu se zaposliti umirovljenici i osobe koje nisu u radnom odnosu niti obavljaju neku obrtničku djelatnost niti djelatnost slobodnog zanimanja, niti osobe koje su zaposlene temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Ne mogu se zaposliti ni osobe koje imaju utvrđenu opću nesposobnost za rad te osobe koje su osigurane na produženo osiguranje osim ako su osigurane na  produženo osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, prilikom sezonskog prekida obavljanja djelatnosti ili za vrijeme nezaposlenosti pomorca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme.

Rad sezonskog radnika u poljoprivredi može trajati najduže 90 dana tijekom kalendarske godine i ne mora biti u neprekidnom trajanju.

Poslodavac je obvezan za te radnike kupnjom vrijednosnog kupona platiti dnevne doprinose za obvezna osiguranja obračunane na dnevnu osnovicu. Dnevna osnovica se utvrđuje dijeljenjem najniže osnovice za plaćanje doprinosa koja u 2012. iznosi 2.714, 60 kn podijeljena s 30 dana. Na tu osnovicu obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje I.stup po stopi  15% i II. stup po stopi 5% te doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5% i doprinos za zapošljavanje po stopi 1,7%. Vrijednosni kupon izdaje tijelo državne uprave nadležno za financije (Porezna uprava).

Zapošljavanje se obavlja temeljem ugovora određenog sadržaja koji se sklapa prije početka rada za svaki radni dan predajom i prihvatom vrijednosnog kupona.

Ugovorom se između ostalih podataka  utvrđuje dnevni iznos plaće te rokovi isplate. Ministar rada uz suglasnost ministra financija odlukom će za svaku godinu  utvrditi  najmanji dnevni iznos plaće. Dnevni iznos plaće podliježe oporezivanju kao drugi dohodak. Porez se obračunava po stopi 25%  uvećan za prirez bez priznavanja osobnog odbitka.

Oblik i sadržaj ugovora o radu i vrijednosnog kupona propisati će ministar rada uz suglasnost ministra financija.  O tome ćemo izvijestiti naše pretplatnike putem časopisa RRiF.

O svemu detaljnije na seminaru koji će se održati dana 31. svibnja 2012. u hotelu Westin u Zagrebu s početkom u 9:30 sati. 

Povratak na vijesti