Zapreka za ostvarivanje prava na zaštićeni najam


Predmet: Svrha zaštićene najamnine i zaštićenog najmoprimca ima izraženu socijalnu zaštitnu funkciju te je smisao zaštićene najamnine rješavanje stambenog problema na privilegirani način za one najmoprimce čije imovno stanje ne omogućava rješavanje stambenog problema na drugi način.

Broj presude: Gž-2318/2021-2, od 22. studenoga 2022., od 11.05.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Na okolnost useljivosti kuće sud je saslušao niz svjedoka te je utvrđeno da su tužiteljica i njezin pok suprug običavali boraviti u toj kući 4 5 mjeseci da je bila namještena za stanovanje imala struju i vodu kuhinju spavaonice i sanitarni čvor te je bila uređena kao i svaka druga kuća u kojoj se stanuje te da je novi vlasnik nakon što je kuća prodana obnovio samo niski objekt uz kuću Radi toga prvostupanjski sud pravilno zaključuje pošavši od toga da svrha zaštićene najamnine i zaštićenog najmoprimca ima izraženu socijalnu zaštitnu funkciju odnosno da je smisao zaštićene najamnine rješavanje stambenog problema na privilegirani način za one najmoprimce čije imovno stanje ne omogućava rješavanje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu