Zasnivanje prisilnog založnog prava / naplata poreznog duga


Predmet: Ovršenik ne može pokrenuti parnicu radi nedopustivosti ovrhe ako ga ovršni sud nije uputio na pokretanje takve parnice.

Broj presude: Rev 188/2022-3, od 1. veljače 2023., od 13.04.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

8 1 Zahtjev da se ovrha utvrdi nedopuštenom tužitelj može postaviti sukladno odredbi članka 56 st 1 Ovršnog zakona Narodne novine broj 57 96 29 99 42 00 173 03 194 03 151 04 88 05 121 05 i 67 08 dalje OZ iz koje odredbe slijedi da bi se u parničnom postupku moglo tražiti utvrđenje da je ovrha određena odlukom suda nedopuštena nužno je da sud rješenjem podnositelja prigovora uputi da protiv stranaka u roku od petnaest dana pokrene parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena 8 2 Nije sporno da navedena pretpostavka nije ispunjena za predmetnu nekretninu odnosno da za navedenu nekretninu tužitelj nije rješenjem prvostupanjskog suda broj Ovr 1498 10 od 20 prosinca 2013 bio upućen u parnicu 8 3 Slijedom navedenog tužitelj ne može pokrenuti parnicu radi nedopustivosti ovrhe ako ga ovršni sud nije uputio na pokretanje takve parnice i takva uputa predstavlja procesnu pretpostavku za pokretanje ovakve parnice 11 Predmet spora je zahtjev tužitelja prema 1 i 2 tuženicima za proglašenjem nedopuštenim osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama pobliže označenim u izreci za koje tužitelj tvrdi da su njegovo vlasništvo stečeno na temelju Kupoprodajnog ugovora od 2007 i Aneksa kupoprodajnog ugovora od 2008 koji su zaključeni između tužitelja kao kupca i 2 tuženika kao prodavatelja 12 U postupku je utvrđeno da je 1 tuženik radi naplate poreznog duga 2 tuženika u iznosu kune pokrenuo postupak osiguranja uknjižbom založnog prava na nekretninama na kojima ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu