Zastara komunalnog doprinosa


Predmet: Kako je izvršenje rješenja o komunalnom doprinosu stavljeno u nadležnost jedinica lokalne samouprave, koje izvršenje provodi u skladu s propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit, i u svezi zastare prava na utvrđivanje i naplatu obveze komunalnog doprinosa primjenjuju se odredbe specijalnog propisa i to konkretno Opći porezni zakon.

Broj presude: Rev 2751/2016-2, od 8. rujna 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužitelj shvaćanje osporava predmetnom revizijom pitanjem koje glasi Propisuje li Zakon o komunalnom gospodarstvu kao lex specialis upućujući na primjenu odredba Zakona o porezu na dohodak odnosno Općeg poreznog zakona nastupanje apsolutne zastare prava na naplatu potraživanja s osnove komunalnog doprinosa ili se na zastaru ove vrste potraživanja u sudskom ovršnom postupku imaju primjenjivati isključivo odredbe Zakona o obveznim odnosima koji pak predstavljaju lex generalis i koji ne poznaje institut apsolutne zastare Obrazlažući razloge važnosti postavljenog pitanja tužitelj ukazuje na odluke Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž 593 08 od 29 prosinca 2009 i Gž 462 2001 od 21 ožujka 2001 te odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us 3531 2011 od 6 ožujka 2013 i Upravnog suda u Rijeci poslovni broj Usl 144 2012 od 19 travnja 2012 za koje navodi da su utemeljene na shvaćanju koje je suprotno onome iz osporene drugostupanjske presude Vijeće ovog revizijskog suda ocijenilo je kako je potpuna i osnovana revizija tužitelja jer je shvaćanje koje drugostupanjski sud izražava vezano uz mjerodavnost propisa na temelju kojih se utvrđuje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu