Zaštita od uznemiravanja


Predmet: Pravilno je drugostupanjski sud ocijenio da tužitelj, kao vlasnik nekretnina u odnosu na koje je zatražio zaštitu od uznemiravanja, dokazao postojanje svog vlasničkog ovlaštenja, dok tuženici nisu dokazali pravnu osnovu za uklanjanje ograda te za provoz i prolaz preko navedenih nekretnina.

Broj presude: Rev 232/2019-3, od 12. svibnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U ovom postupku tužitelj vlasničkom tužbom iz čl 167 st 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 129 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 dalje ZVDSP zahtijeva sudsku zaštitu od uznemiravanja u odnosu na čkbr 1115 2 1115 3 i 1115 4 zk ul 13137 k o K tvrdeći da ga tuženici bespravno uznemiravaju na način opisan u tužbi Prvostupanjski sud je odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan obrazlažući da je tužitelj u tužbi radi zaštite vlasništva od uznemiravanja morao određeno navesti i dokazati na koji način je uznemiravanje počinjeno te određeno postaviti tužbeni zahtjev ukoliko traži uspostavu prijašnjeg stanja što u konkretnom slučaju da obvezuje tužitelja da određeno naznači položaj i dužinu izmaknute ograde a kako tužitelj tužbom traži ponovnu uspostavu izmaknutih dijelova ograde da je bio dužan dokazati dužinu izmaknute ograde na svakoj od utuženih nekretnina što da tužitelj nije učinio Osim toga svojatanje prava služnosti provoza i prolaza kako tužitelj navodi u tužbenom zahtjevu da ne predstavlja čin uznemiravanja prava ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu