Zaštita od uznemiravanja - actio negatoria


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu