Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Datum: 16.05.2022, Ponedjeljak
Autor: H. V.

S obzirom na potrebu usklađivanja s Direktivom 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, donesen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je stupio na snagu 23. travnja 2022. godine.

Novim se zakonom, između ostaloga, detaljnije uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti kao i povjerljive osobe, njezina zamjenika i povezane osobe, produljuje se rok za poduzimanje odgovarajućih radnji u slučaju zaprimanja prijave nepravilnosti te briše rok za podnošenje zahtjeva za sudsku zaštitu.

Više o novom zakonu i zaštiti prijavitelja nepravilnosti možete pročitati u članku Koje promjene donosi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je objavljen novom broju časopisa Pravo i porezi za svibanj.

Povratak na vijesti