Zastupanje u osiguranju


Predmet: Poslovi pronalazaka klijenata ne smatraju poslovima trgovinskog zastupanja već poslovima posredovanja u zastupanju.

Broj presude: Gž-18/2023-2, od 30. ožujka 2023., od 11.05.2023

Sud: Županijski sud u Bjelovaru

12 Tužitelj je sa 1 tuženikom čija djelatnost su poslovi zastupanja u osiguranju i sa 2 tuženikom čija djelatnost su poslovi zastupanja u financijskim uslugama stambena štednja investicijski fondovi mirovinski fondovi u ugovorenom vremenskom razdoblju do otkaza ugovora povremeno obavljao poslove pribave osiguranja prema odredbi članka 16 stavak 3 Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju Narodne novine broj 27 99 140 05 ZPZO i pribave financijskih usluga za treće osobe a po nalogu 1 i 2 tuženika kao vanjski suradnik pa se primjenom navedene odredbe smatra da su takve poslove izravno obavili tuženici i ti poslovi temeljem Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju se ne smatraju poslovima zastupanja u osiguranju 13 Odredba članka 16 stavak 3 Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju koja je bila na ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu