Zatezne kamate od 1. srpnja 2023. godine

Datum: 30.06.2023, Petak
Autor: I.P.

U Narodnim novimana br. 69/23. objavljena je kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na snazi 1. srpnja 2023. godine. Ta kamata iznosi 4,00 % godišnje.

Prema navedenoj kamatnoj stopi od početka 2023. godine izračunavaju se stope zateznih kamata u skladu s izmijenjenim čl. 29. Zakona o obveznim odnosima (35/05. - 156/22.) te u skladu s čl. 3. i 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12. – 114/22.).

Visina godišnjih stopa zateznih kamata za razdoblje od 1. srpnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine navedena je u tablici u nastavku.

Razdoblje Propis Ugovori između trgovaca Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava (obveznika javne nabave) Ostali odnosi (za zakašnjenja u plaćanju javnih prihoda, građani međusobno, pravne osobe i građani i sl.
Od 1. 7. do 31. 12. 2023.

čl. 29.

ZOO-a

12,00 %

(4,00 + 8)

12,00 %

(4,00 + 8)

7,00 %

(4,00 + 3)

čl. 3.

ZFPiPN-a

12,00 %

(4,00 + 8)

12,00 %

(4,00 + 8)


Pregled stopa zateznih kamata iz ranijih razdoblja može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti