Webinar
Završne napomene uz predaju PD obrasca i uporaba dobitka u 2021.

15. travnja 2021. webinar "Završne napomene uz predaju obrasca PD za 2020. i uporaba dobitka u 2021. godini"


Mjesto Vrijeme održavanja
web15. travnja 2021. (četvrtak) u 10:00 sati

Cilj je ovog webinara dati konačne napomene koje su vezane uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (obrasca PD) i predaju GFI-ja za 2020. godinu u uvjetima posebnih okolnosti. Zbog toga će se na ovom webinaru obrazložiti sve posebnosti koje se odnose na sastavljanje Obrasca PD u uvjetima posebnih okolnosti te specifičnosti koje se odnose na dodatne podatke u GFI-ju za statističke potrebe. Uz navedeno, na webinaru će se objasniti sva pravila koja su vezana uz uporabu dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu te moguća ograničenja isplate koja proizlaze iz mjera za očuvanje radnih mjesta.

Program webinara

Završne napomene vezane uz predaju prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) za 2020. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

 • NOVI ROKOVI za predaju prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) i godišnjih financijskih izvješća za potrebe statistike i za javnu objavu
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD na NOVOM OBRASCU
  • obrazloženja ključnih pozicija u Obrascu PD
  • novosti vezane uz pojedine pozicije u Obrascu PD (novosti vezane uz priznavanje troškova apartmana, kuća za odmor, plovila i dr.)
  • novosti u vezi s iskazivanjem dobivenih potpora koje su vezane uz COVID 19 u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobitak za 2021. godinu (primjena NOVE – niže stope)
 • NOVOSTI vezane uz dodatne podatke pri sastavljanju GFI-ja za statističke potrebe

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu
Predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 50 min + odgovori na pitanja

 • Uporaba dobitka u d.o.o.-u, j.d.o.o.-u i d.d.-u kod ustanova i zadruga
 • Donošenje odluka o utvrđivanju GFI-ja i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
 • Računovodstveno praćenje uporabe dobitka i pokrića gubitka za 2020. godinu
 • Porezno motrište isplate dobitaka ostvarenih u 2020. godini i zadržanih dobitaka (načini isplate, podnošenje Obrasca JOPPD)
 • Moguća ograničenja isplate dobitaka u ovoj godini proizlaze i iz mjera za očuvanje radnih mjesta
 • Isplate predujmova dobitaka u 2021. godini
 • Rokovi predaje GFI-ja i Obrasca PD kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i dr.

Podatci o webinaru

Datum održavanja webinara:  15. travnja 2021. (četvrtak)

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
15. travnja 2021. webinar "Završne napomene uz predaju obrasca PD za 2020. i uporaba dobitka u 2021. godini"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NEREVA