Webinar
Završne napomene vezane uz godišnji obračun za 2022. godinu

30. ožujka 2023. webinar "Završne napomene vezane uz godišnji obračun za 2022. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
web30. ožujka 2023. (četvrtak) u 9:30 sati
 

Cilj je ovog webinara dati konačne napomene koje su vezane uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD obrasca) i predaju GFI-ja za 2022. godinu. Na ovome će se webinaru obrazložiti sve posebnosti koje se odnose na sastavljanje PD obrasca te specifičnosti koje se odnose na dodatne podatke u GFI-ju za statističke potrebe. Osim toga, obrazložit će se obveznici plaćanja dodatnog poreza na dobitak te način utvrđivanja osnovice i obveze tog poreza. Uz navedeno, na webinaru će se pojasniti sva pravila koja su vezana uz uporabu dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu.

Program:

Završne napomene vezane uz predaju prijave poreza na dobitak (PD obrasca) i dodatnog poreza na dobitak te GFI-ja za statističke potrebe za 2022. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi za predaju prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) i godišnjih financijskih izvješća za potrebe statistike i za javnu objavu
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
 • obrazloženja ključnih pozicija u Obrascu PD
 • izračun predujmova poreza na dobit za 2023. godinu
 • Dodatni porez na dobitak – obveznici plaćanja te kako utvrditi osnovicu i obvezu dodatnog poreza na dobitak
 • Aktualna pitanja koja se odnose na dodatne podatke pri sastavljanju GFI-ja za statističke potrebe

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Uporaba dobitka u d.o.o.-u, j.d.o.o.-u, d.d.-u, kod ustanova i zadruga
 • Donošenje odluka o utvrđivanju GFI-ja i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
 • Računovodstveno praćenje uporabe dobitka i pokrića gubitka za 2022. godinu
 • Porezno motrište isplate dobitaka ostvarenih u 2022. godini i zadržanih dobitaka (načini isplate, podnošenje obrasca JOPPD)
 • Isplate predujmova dobitaka u 2023. godini
 • Rokovi predaje GFI-ja i PD obrasca kod statusnih promjena, likvidacije, skraćenog postupka brisanja bez likvidacije, stečaja i dr.

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 30. ožujka 2023. godine (četvrtak)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 87,50 eura (70,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 659,27 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje






PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
30. ožujka 2023. webinar "Završne napomene vezane uz godišnji obračun za 2022. godinu"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DAVA