Webinar
Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva

30. kolovoza 2022. webinar "Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva za uvođenje eura"


Mjesto Vrijeme održavanja
web30. kolovoza 2022. (utorak) u 9:30 sati

Od 5. rujna 2022. godine dvojno iskazivanje cijena i novčanih iskaza vrijednosti postaje obvezno. U kojim je sve slučajevima obvezno dvojno iskazivanje, a koje su iznimke te koja su pravila za preračunavanje i zaokruživanje, obrazložit ćemo na ovom webinaru.

Prelazak na novu službenu valutu zahtijeva prilagodbu računovodstva zbog ispravnog evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama u prijelaznom razdoblju te prilagodbe u vezi sa sastavljanjem financijskih izvješća i poreznih prijava. Kako uvođenje eura utječe na računovodstvo poduzetnika i samostalnih djelatnosti, sastavljanje poreznih prijava, obračune plaća i sastavljanje financijskih izvješća, možete saznati na ovom webinaru.

Program:

 1. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje
  • opća i posebna pravila za preračunavanje i zaokruživanje
  • pravila za preračunavanje vrijednosnih papira
  • usklađivanje temeljnog kapitala upisom u sudski registar
 2. Dvojno iskazivanje
  • kada je potrebno
  • dvojno iskazivanje roba i usluga
  • iznimke od dvojnog iskazivanja
 3. Prilagodba računovodstva za zamjenu kune eurom
  • vođenje poslovnih knjiga u prijelaznom razdoblju
  • posebnosti kod ispostavljanja knjigovodstvenih isprava u prijelaznom razdoblju
  • izgled računa i evidentiranje u prijelaznom razdoblju preračunavanje stanja imovine, obveza i kapitala
  • računovodstveni tretman razlika nastalih preračunavanjem i otpisi obveza i potraživanja
  • utjecaj uvođenja eura na blagajnički maksimum i fiskalizaciju u prometu gotovinom
  • ispravak računovodstvenih pogrešaka iz prijašnjih razdoblja
 4. Sastavljanje poreznih prijava u prijelaznom razdoblju
  • sastavljanje Obrasca PD i plaćanja utvrđene obveze poreza na dobitak za 2022. godinu
  • sastavljanje Obrasca PDV za zadnje razdoblje oporezivanja 2022. godine
  • postupanje s danim i primljenim predujmovima u prijelaznom razdoblju
  • postupanje s računima izdanima i primljenim računima / odobrenjima u prijelaznom razdoblju
  • ispravak poreznih prijava
 5. Plaće, naknade i ostali dohodci te izvještavanje u prijelaznom razdoblju
  • isprave o plaći i naknadi plaće u razdoblju dvojnog iskazivanja
  • obračun i isplata plaća, bonusa, naknada i ostalih primitaka za prosinac 2022.
  • utvrđivanje naknade plaće na temelju prosjeka plaća koje uključuju isplaćene plaće u kunama i eurima
  • primjena materijalnih prava na temelju izvora prava radnika
  • postupanje po ovršnim ispravama koje glase na kune
  • posebnosti Obrasca JOPPD u prijelaznom razdoblju
  • ispravak i dopune Obrasca JOPPD
  • obračun službenih putovanja u prijelaznom razdoblju
  • godišnja prijava poreza na dohodak
  • primjena starih i sklapanje novih ugovora o radu
  • izmjena ugovora o radu zbog uvođenja eura
  • utjecaj uvođenja euro na ugovore o djelu i autorske ugovore
  • potvrde o isplaćenom drugom dohotku
 6. Priprema godišnjih financijskih izvještaja
  • valuta sastavljanja
  • prikaz usporednih podataka
  • naknadni ispravak financijskih izvještaja
 7. Odgovori na pitanja

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Podatci o webinaru

Datum održavanja: 30. kolovoza 2022. godine (utorak)

Početak: u 9:30 sati

Očekivano trajanje: do 13:00 sati

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Cijena: 99,54 € po sudioniku .

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
30. kolovoza 2022. webinar "Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva za uvođenje eura"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

RINJAK