Zemljišnoknjižni uložak


Predmet: Obzirom da za dio zemljišne knjige u kojem su upisane sporne nekretnine nije završen postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka, nije za taj dio otvorena nova zemljišna knjiga i zatvorena dosadašnja, to je i prigovor predlagatelja na tek sastavljeni zemljišnoknjižni uložak podnijet prije zakonom određenog vremena, odnosno preuranjen je.

Broj presude: 12 Gž Zk-174/2020-2, od 3. ožujka 2020., od 11.05.2020

Sud: Županijski sud

Predlagatelj u žalbi ne navodi konkretne žalbene razloge već tvrdi da u zemljišnoj knjizi k o O N sada je upisano krivo stanje iako izmjera traje već 12 godina zbog čega predlaže da se njegov prigovor vrati na sudsko povjerenstvo na ponovno razmatranje koje je greškom upisalo sadašnje stanje jer njegov prigovor nije odbačen kao neosnovan već kao preuranjen Kako za predmetne nekretnine još nije otvorena nova zemljišna knjiga to žalbeni navodi predlagatelja da je sada za nekretnine koje su predmet ovog postupka upisano krivo stanje nisu osnovani jer tako dugo dok nisu sastavljeni svi zemljišnoknjižni ulošci i dok nije otvorena nova zemljišna knjiga koja se osniva i zatvorena sada važeća zemljišna knjiga podaci u novo sastavljenom zemljišnoknjižnom ulošku nisu podaci koji bi prikazivali stvarno stanje nekretnine već su i nadalje jedini važeći podaci iz zemljišne knjige koja je i nadalje kao jedina važeća u upotrebi Prvostupanjski sud pravilno se pozvao na odredbu čl 180 Zakona o zemljišnim knjigama ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu