RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Žurni postupak

Predmet: Ako se radi o okrivljeniku fizičkoj osobi obrtniku, uvjeti za vođenje žurnog postupka jednaki su kao za fizičku osobu, dakle, treba se raditi o prekršaju za koji je kao jedina kazna propisana novčana kazna do 10.000,00 kuna, što nije slučaj u konkretnom predmetu.

Broj presude: Gž-1803/17, od 9. srpnja 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U konkretnom slučaju trebalo je provesti redoviti postupak, odnosno, održati glavnu raspravu te o krivnji okrivljenika odlučiti kontradiktornim raspravljanjem u postupku, što je izostalo pogrešnim i neosnovanim vođenjem žurnog postupka i što je svakako moglo utjecati na pobijanu presudu, kako na to pravilno ukazuje i žalitelj, budući je svjedokinja J. M. (na čijem iskazu sud temelji svoju odluku) ispitana „izvan glavne rasprave“ 20. travnja 2017., a okrivljeniku nije bilo omogućeno sudjelovanje u postupku, postavljenje pitanja i isticanje prigovora na isti.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)