RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Selnica

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Solina

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Majur

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Odluku o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Odluku o porezima Općine Dubrovačko primorje – Slano

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Zakon o koncesijama

NN br. 69/2017, 14.07.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac

NN br. 68/2017, 13.07.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak

NN br. 68/2017, 13.07.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Klanjca

NN br. 68/2017, 13.07.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Požege

NN br. 68/2017, 13.07.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Siska

NN br. 67/2017, 12.07.2017

Opširnije

Odluku o porezima Općine Ljubešćica

NN br. 67/2017, 12.07.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2017.

NN br. 67/2017, 12.07.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

NN br. 67/2017, 12.07.2017

Opširnije

Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 66/2017, 10.07.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 66/2017, 10.07.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Borovo

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Virovitice

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluku o porezima Općine Semeljci

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Petrijevci

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Novog Marofa

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Daruvara

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita

NN br. 65/2017, 07.07.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Vrbovca

NN br. 64/2017, 05.07.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja