RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak Pravilnika o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

NN br. 26/2017, 22.03.2017

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN br. 26/2017, 22.03.2017

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2017.

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa

NN br. 23/2017, 15.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

NN br. 23/2017, 15.03.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN br. 22/2017, 13.03.2017

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016.

NN br. 21/2017, 10.03.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2017.

NN br. 21/2017, 10.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

NN br. 21/2017, 10.03.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

NN br. 19/2017, 03.03.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 19/2017, 03.03.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2017.

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017.

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkim zajednicama

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 17/2017, 24.02.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN br. 17/2017, 24.02.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

NN br. 17/2017, 24.02.2017

Opširnije

Tehnički propis za građevinske konstrukcije

NN br. 17/2017, 24.02.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

NN br. 17/2017, 24.02.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

NN br. 17/2017, 24.02.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

NN br. 17/2017, 24.02.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

NN br. 17/2017, 24.02.2017

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

NN br. 16/2017, 22.02.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

NN br. 16/2017, 22.02.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

NN br. 16/2017, 22.02.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

NN br. 16/2017, 22.02.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN br. 16/2017, 22.02.2017

Opširnije

Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

NN br. 16/2017, 22.02.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

NN br. 16/2017, 22.02.2017

Opširnije

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

NN br. 16/2017, 22.02.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 15/2017, 17.02.2017

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

NN br. 15/2017, 17.02.2017

Opširnije

Ispravak Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

NN br. 14/2017, 15.02.2017

Opširnije

Ispravak Pravilnika o trošarinama

NN br. 14/2017, 15.02.2017

Opširnije

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2016. godinu

NN br. 14/2017, 15.02.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja