RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje

NN br. 38/2017, 19.04.2017

Opširnije

Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Stara Gradiška

NN br. 38/2017, 19.04.2017

Opširnije

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini

NN br. 38/2017, 19.04.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Garešnice

NN br. 37/2017, 14.04.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2017.

NN br. 37/2017, 14.04.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 37/2017, 14.04.2017

Opširnije

Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN br. 37/2017, 14.04.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Primošten

NN br. 36/2017, 13.04.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 36/2017, 13.04.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica

NN br. 35/2017, 12.04.2017

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bistra

NN br. 35/2017, 12.04.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Muć

NN br. 35/2017, 12.04.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dragalić

NN br. 35/2017, 12.04.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje

NN br. 35/2017, 12.04.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

NN br. 35/2017, 12.04.2017

Opširnije

Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega

NN br. 35/2017, 12.04.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci

NN br. 34/2017, 08.04.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada

NN br. 34/2017, 08.04.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Rijeke

NN br. 34/2017, 08.04.2017

Opširnije

Ispravak Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku

NN br. 32/2017, 06.04.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Kutine

NN br. 31/2017, 05.04.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Konavle

NN br. 31/2017, 05.04.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Križ

NN br. 31/2017, 05.04.2017

Opširnije

Odluka o primicima radnika

NN br. 31/2017, 05.04.2017

Opširnije

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

NN br. 30/2017, 03.04.2017

Opširnije

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija

NN br. 30/2017, 03.04.2017

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti

NN br. 30/2017, 03.04.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 30/2017, 03.04.2017

Opširnije

Pravilnik o katastru infrastrukture

NN br. 29/2017, 31.03.2017

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima

NN br. 29/2017, 31.03.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba

NN br. 28/2017, 29.03.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

NN br. 28/2017, 29.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN br. 28/2017, 29.03.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline

NN br. 27/2017, 24.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 27/2017, 24.03.2017

Opširnije

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.

NN br. 27/2017, 24.03.2017

Opširnije

Ispravak Pravilnika o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

NN br. 26/2017, 22.03.2017

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN br. 26/2017, 22.03.2017

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2017.

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja