RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja

NN br. 12/2017, 08.02.2017

Opširnije

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini

NN br. 11/2017, 06.02.2017

Opširnije

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN br. 11/2017, 06.02.2017

Opširnije

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu

NN br. 10/2017, 03.02.2017

Opširnije

Pravilnik o porezu na dohodak

NN br. 10/2017, 03.02.2017

Opširnije

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN br. 10/2017, 03.02.2017

Opširnije

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini

NN br. 10/2017, 03.02.2017

Opširnije

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN br. 9/2017, 01.02.2017

Opširnije

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu

NN br. 8/2017, 27.01.2017

Opširnije

Uredba o tarifi upravnih pristojbi

NN br. 8/2017, 27.01.2017

Opširnije

Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

NN br. 7/2017, 25.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 6/2017, 20.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 6/2017, 20.01.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2016.

NN br. 5/2017, 18.01.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2016.

NN br. 5/2017, 18.01.2017

Opširnije

Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije

NN br. 5/2017, 18.01.2017

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

NN br. 5/2017, 18.01.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine

NN br. 4/2017, 13.01.2017

Opširnije

Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)

NN br. 4/2017, 13.01.2017

Opširnije

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN br. 4/2017, 13.01.2017

Opširnije

Pravilnik o udjelima UCITS fonda

NN br. 3/2017, 11.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda

NN br. 3/2017, 11.01.2017

Opširnije

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 3/2017, 11.01.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN br. 3/2017, 11.01.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN br. 3/2017, 11.01.2017

Opširnije

Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja

NN br. 3/2017, 11.01.2017

Opširnije

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine

NN br. 3/2017, 11.01.2017

Opširnije

Program polaganja ispita za poreznog savjetnika

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

NN br. 2/2017, 04.01.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o priređivanju zabavnih igara

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o porezu na dohodak

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

NN br. 1/2017, 02.01.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja