Telefonski savjeti
Svi pretplatnici na časopis Računovodstvo, revizija i financije i Pravo i porezi mogu koristiti usluge naših savjetnika putem telefona, radnim danom od 8 do 13 sati. Pretplatnici na časopis RRIF na raspolaganju imaju 40 minuta godišnje po jednoj pretplati, a pretplatnici na časopis Pravo i porezi i na RRiF-ov Porezni priručnik – 20 minuta po jednoj pretplati. Minute se troše isključivo u razgovoru sa savjetnicima, a vrijeme provedeno na čekanju ili prespajanje ne oduzima se od minuta predviđenih za razgovor sa savjetnicima. Telefonski broj za savjete po osnovi besplatnih minuta je 01/4699-111. Pretplatnici se po dobivanju veze na broju za savjete identificiraju ukucavanjem PIN-a. PIN se nalazi na računu plaćene pretplate i ima sedam znamenaka.
Telefonski broj samo za pravne savjete (radno i trgovačko pravo) je 01/4699-133.
 

Dokup minuta za telefonske savjete (samo za pretplatnike)
Ako ste potrošili besplatne minute za stručnu pomoć naših savjetnika, dodatne možete jednostavno dokupiti pozivom u našu pretplatu na broj 01/4699-760 ili upitom na mail rrif@rrif.hr ili faks 01/4699-766.
Obračunska jedinica za uplatu savjeta je 30 minuta po cijeni od 150,00 kn + PDV, ukupno 187,50 kn a vrijeme koje želite uplatiti nije ograničeno (npr. 1 sat – 375,00 kn, 1,5 sat – 562,50 kn, itd.).
Plaćene minute troše se isključivo u razgovoru sa savjetnicima (vrijeme na čekanju ili prespajanje ne oduzima se od plaćenih minuta), a vrijede godinu dana od dana uplate.
Telefonski broj za pozive s osnove plaćenih minuta je 01/4699-122 i svi daljnji pozivi ostvaruju se preko tog broja. Vaš PIN ostaje i dalje nepromijenjen. Kupljene minute odobravaju se odmah po uplati, te se za uplatu dostavlja račun.

Telefonski savjeti za nepretplatnike
Ako niste naš pretplatnik, možete koristiti telefonske savjete pozivom na broj 060/60-20-60 (za pozive iz fiksne mreže svaka započeta minuta poziva naplaćuje se 6,99 kn, PDV uključen, za pozive iz mobilne mreže svaka započeta minuta poziva naplaćuje se 8,41 kn, PDV uključen). Čekanje do javljanja prvog operatera (savjetnika) ne naplaćuje se, a svo daljnje vrijeme - bez obzira je li ono provedeno u razgovoru ili na čekanju naplaćuje se po gore navedenoj tarifi. Operator 060 usluge je HT d.d., Savska 32, Zagreb; telefon:0800/1234.
Prednost pri dobivanju veze imaju pretplatnici koji koriste brojeve telefona uz pretplatnički PIN.


U vrijeme održavanja seminara, savjetnici na telefonskim linijama rade u nešto smanjenom broju.

Pisani odgovori
Odgovori na pisane upite posebno se dogovaraju, a njihova cijena ovisi o broju postavljenih upita, njihovoj složenosti i angažmanu savjetnika na izradi odgovora, te o tome je li onaj tko šalje upit pretplatnik ili ne. Cijene pisanih odgovora povoljnije su za pretplatnike.
Pisani upiti šalju se na mail adresu rrif@rrif.hr i treba biti vidljivo tko postavlja upit (naziv tvrtke, obrta, ustanove ili ime i prezime) i je li onaj koji postavlja upit pretplatnik na RRIF/Pravo i poreze, te koji je pretplatnički PIN.

Osobne konzultacije
Osobne konzultacije i njihova naplata posebno se dogovaraju pozivom na broj 01/4699-700.

 Posebni ugovori o poreznom savjetovanju
U širokoj paleti aktivnosti, RRiF daje mogućnost i zasebnog sklapanja ugovora o pružanju usluga savjetovanja koji se ugovara točno prema zahtjevima i posebnostima poslovanja naručitelja. Predmet ugovora je stručno savjetovanje iz područja poreza, računovodstva, financija, radnog i trgovačkog prava, te ostalih pravnih pitanja iz gospodarske problematike. Uslugama savjetovanja sklopljenim prema zasebnom ugovoru smatraju se:
- usmena savjetovanja i predavanja (u prostorijama naručitelja ili RRiF-a) na osnovi pitanja, odnosno
  tema koja naručitelj dostavlja RRiF-u;
- pisani odgovori na postavljena pitanja naručitelja;
- osobne konzultacije prema prethodnom dogovoru;
- odgovori na telefonska pitanja po zahtjevu naručitelja;