RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Zagreb, 6. rujna 2017. računovodstveni praktikum RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 296. rujna 2017. (srijeda)
POSLOVNE KOMBINACIJE-PRIJENOS, PRIPAJANJE, SPAJANJE, PODJELA

Zagreb, 13. rujna 2017. računovodstveni praktikum POSLOVNE KOMBINACIJE

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2913. rujna 2017. (srijeda)
OPG I DOPUNSKE DJELATNOSTI

OSIJEK, ZAGREB, PULA od 21. do 29. rujna 2017. - seminar-radionica OPG I DOPUNSKE DJELATNOSTI

Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 421. rujna 2017. (četvrtak)
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2922. rujna 2017. (petak)
PULA, Hotel Park Plaza Histria, Verudela 1729. rujna 2017. (petak)