RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Više o programima osposobljavanja i usavršavanja iz računovodstva pogledajte na stranicama RRiF učilišta za poduzetništvo.

RRiF učilište za poduzetništvo

Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (2)