RRiF-ov računski plan za poduzetnike, XIX. izdanjeRačunski plan za poduzetnikeRačunski plan za poduzetnike na engleskom jezikuProgrameri računski plan za poduzetnike na hrvatskom i engleskom jeziku mogu preuzeti ovdje.RRiF-ov računski plan za proračune i proračunske korisnikeRačunski plan za proračuneRRiF-ov računski plan za neprofitneRačunski plan za neprofitne(NAPOMENA: svima je slobodan pregled i preuzimanje cijelog sadržaja ovoga priloga časopisu RRiF, kontnog plana i obrazaca, a pregled uputa mogu vidjeti samo pretplatnici na Internet izdanje časopisa RRiF) 

 RRiF Visoka škola za  financijski menadžmentRRiF-ovi obrasciRRiF-ov DOH obrazac za popunjavanje na računalu (prijava poreza na dohodak) dostupan je u dvije verzije:
  • Microsoft Office Excel obrazac možete preuzeti ovdje (potreban je Excel 2003 ili noviji),

  • Libre Office Calc možete preuzeti ovdje (ako nemate instaliran Excel 2003 ili noviji, možete instalirati i koristiti Libre Office koji je besplatan. Libre Office možete preuzeti ovdje).DOH Obrazac 2014
RRiF-ov PD obrazac za popunjavanje na računalu (prijava poreza na dobitak) dostupan je u dvije verzije:
  • Microsoft Office Excel obrazac možete preuzeti ovdje (potreban je Excel 2003 ili noviji),

  • Open Office Calc obrazac možete preuzeti ovdje (ako nemate instaliran Excel 2003 ili noviji, možete instalirati i koristiti Open Office koji je besplatan).PD Obrazac 2014
Račun dobitka i gubitkaBilanca Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metodaIzvještaj o novčanom tijeku - indirektna (neizravna) metodaGodišnji financijski izvještaji (do 2011.) na engleskom jeziku: pdf   ili   word.Obrasci Porezne uprave Preuzeti obrasci s ovog linka mogu se koristiti u postupku kod Porezne uprave.Porezne priručnike i brošure Porezne uprave može se preuzeti ovdje.Obrazac JOPPD može se preuzeti ovdje .FINAFinancijska i statistička izvješća mogu se preuzeti ovdje.Dokumentacija za predstečajnu nagodbu može se preuzeti ovdje.Hrvatske šumeObrazac OKFŠ može se preuzeti ovdje.HZZOTiskanice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje može se preuzeti ovdje.HZMOTiskanice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje može se preuzeti ovdje.