RRiF-ov računski plan za poduzetnike, XIX. izdanje

Računski plan za poduzetnike

Računski plan za poduzetnike na engleskom jeziku

Programeri računski plan za poduzetnike na hrvatskom i engleskom jeziku mogu preuzeti ovdje.

RRiF-ov računski plan za proračune i proračunske korisnike

Računski plan za proračune

RRiF-ov računski plan za neprofitne

Računski plan za neprofitne

(NAPOMENA: svima je slobodan pregled i preuzimanje cijelog sadržaja ovoga priloga časopisu RRiF, kontnog plana i obrazaca, a pregled uputa mogu vidjeti samo pretplatnici na Internet izdanje časopisa RRiF)

 

 RRiF Visoka škola za  financijski menadžment

RRiF-ovi obrasci

RRiF-ov DOH obrazac za popunjavanje na računalu (prijava poreza na dohodak) dostupan je u dvije verzije:

  • Microsoft Office Excel obrazac možete preuzeti ovdje (potreban je Excel 2003 ili noviji),
  • Libre Office Calc možete preuzeti ovdje (ako nemate instaliran Excel 2003 ili noviji, možete instalirati i koristiti Libre Office koji je besplatan. Libre Office možete preuzeti ovdje).

DOH Obrazac 2014

RRiF-ov PD obrazac za popunjavanje na računalu (prijava poreza na dobitak) dostupan je u dvije verzije:

  • Microsoft Office Excel obrazac možete preuzeti ovdje (potreban je Excel 2003 ili noviji),
  • Open Office Calc obrazac možete preuzeti ovdje (ako nemate instaliran Excel 2003 ili noviji, možete instalirati i koristiti Open Office koji je besplatan).

PD Obrazac 2014

Račun dobitka i gubitka

Bilanca 

Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metoda

Izvještaj o novčanom tijeku - indirektna (neizravna) metoda

Godišnji financijski izvještaji (do 2011.) na engleskom jeziku: pdf   ili   word.

Obrasci Porezne uprave

 

Preuzeti obrasci s ovog linka mogu se koristiti u postupku kod Porezne uprave.

Porezne priručnike i brošure Porezne uprave može se preuzeti ovdje.

Obrazac JOPPD može se preuzeti ovdje .

FINA

Financijska i statistička izvješća mogu se preuzeti ovdje.

Dokumentacija za predstečajnu nagodbu može se preuzeti ovdje.

Hrvatske šume

Obrazac OKFŠ može se preuzeti ovdje.

HZZO

Tiskanice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje može se preuzeti ovdje.

HZMO

Tiskanice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje može se preuzeti ovdje.

Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (1)
RRiFov letak