RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

RRiF-ov računski plan za poduzetnike, XX. izdanje

Računski plan za poduzetnike

Računski plan za poduzetnike na engleskom jeziku

Programeri računski plan za poduzetnike na hrvatskom i engleskom jeziku mogu preuzeti ovdje.

RRiF-ov računski plan za proračune i proračunske korisnike

Računski plan za proračune

Računski plan za proračune - NOVI (primjenjuje se od 1.1.2017. godine)

RRiF-ov računski plan za neprofitne

Računski plan za neprofitne

NAPOMENA: preuzimanje RRiF-ovog računskog plana za poduzetnike dostupno je svima, no pojašnjenja i napomene uz određene pozicije dostupni su samo kupcima tiskanog izdanja odnosno e-knjige.
 

Tiskano izdanje odnosno e-knjigu možete naručiti u našoj knjižari http://www.rrif.hr/knjizara.html

 RRiF Visoka škola za  financijski menadžment

RRiF-ovi obrasci

 

DOH obrazac za 2015. godinu u Excelu

DOH obrazac za 2015. godinu u Libre Calcu

ZPP-DOH obrazac za 2015. godinu u Wordu

PD obrazac za 2015. godinu u Excelu

Račun dobitka i gubitka

Bilanca 

Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metoda

Izvještaj o novčanom tijeku - indirektna (neizravna) metoda

Godišnji financijski izvještaji za trgovačka društva na engleskom jeziku

Obrasci Porezne uprave

 

Preuzeti obrasci s ovog linka mogu se koristiti u postupku kod Porezne uprave.

Porezne priručnike i brošure Porezne uprave može se preuzeti ovdje.

Obrazac JOPPD može se preuzeti ovdje .

FINA

Financijska i statistička izvješća mogu se preuzeti ovdje.

Dokumentacija za predstečajnu nagodbu može se preuzeti ovdje.

 

HZZO

Tiskanice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje može se preuzeti ovdje.

HZMO

Tiskanice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje može se preuzeti ovdje.

OSTALI OBRASCI

Obrazac obračuna loko vožnje može se preuzeti ovdje.

Obrazac obračuna nadoknade za odvojeni život može se preuzeti ovdje.

Obrazac obračuna pomorskog dodatka može se preuzeti ovdje.

Obrazac putnog naloga i obračuna putnih troškova može se preuzeti ovdje.

Obrazac obračuna terenskog dodatka može se preuzeti ovdje.

Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (2)