Cijepljenje protiv zaraznih bolesti je neoporezivi primitak radnika

Datum: 20.10.2020, Utorak
Autor: I.M.K.

Trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti koje poslodavac i isplatitelj primitka omogućuje svojim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz čl. 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak ne smatra se plaćom i neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja ako se cijepljenje obavi do 31. prosinca 2020. godine. 

Navedeno je uređeno Pravilnikom o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 114/20., dalje: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 20. listopada 2020., a novosti koje donosi navedene su u nastavku.

Propisano je da se u uvjetima posebnih okolnosti trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti smatra neoporezivim primitkom ako je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca.

U skladu s navedenim, trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti kojeg plaćaju poslodavci i isplatitelji primitka za svoje radnike i fizičke osobe koje ostvaruju primitke iz čl. 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak ne smatra se plaćom u naravi.

Smatramo da je trošak cijepljenja koji je poslodavac bio obvezan osigurati svom radnika, npr. za potrebe službenog puta u inozemstvo i sl. porezno priznati trošak i neoporezivi primitak radnika neovisno o tome kada je cijepljenje provedeno – prije ili nakon 20.10.2020., a u skladu s čl. 7. st. 19. Pravilnika o porezu na dohodak. 

Plaćene troškove cijepljenja poslodavci ne trebaju iskazivati u obrascu JOPPD.  

 

Povratak na vijesti