Pravo i porezi

Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Studeni, 2023 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Listopad, 2023 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Rujan, 2023 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2023 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2023 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2023 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Travanj, 2023 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2023 Prilog: Poklon pretplatnicima na PiP
18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Veljača, 2023 Prilog: Prilog pregled propisa
25,00 EUR
188,36 KN
22,60 EUR
170,28 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2023 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
2022. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Studeni, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Listopad, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Rujan, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2022 Prilog: Poklon pretplatnicima na PiP
18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Travanj, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Veljača, 2022 Prilog: Poklon pretplatnicima na PiP
18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2022 18,00 EUR
135,62 KN
16,50 EUR
124,32 KN
2021. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2021 16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2021 Prilog: Poklon pretplatnicima na PiP
16,50 EUR
124,32 KN
8,99 EUR
67,74 KN
2020. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2020   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2020 8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2020 Prilog: Prilog pregled propisa
8,28 EUR
62,39 KN
8,99 EUR
67,74 KN
2019. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2019 Prilog: Prilog Zakon o parničnom postupku
  8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2019   8,99 EUR
67,74 KN
2018. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2018 7,50 EUR
56,51 KN
8,99 EUR
67,74 KN
2017. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2017 Prilog: Prilog pregled propisa
  8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2017   8,99 EUR
67,74 KN
2016. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2016 Prilog: Prilog pregled propisa
  8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2016   8,99 EUR
67,74 KN
2015. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2015   8,99 EUR
67,74 KN
2014. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2014   8,99 EUR
67,74 KN
2013. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2013   8,99 EUR
67,74 KN
2012. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2012   8,99 EUR
67,74 KN
2011. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2011   8,99 EUR
67,74 KN
2010. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2010   8,99 EUR
67,74 KN
2009. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2009   8,99 EUR
67,74 KN
2008. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2008   8,99 EUR
67,74 KN
2007. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2007   8,99 EUR
67,74 KN
2006. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2006   8,99 EUR
67,74 KN
2005. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2005   8,99 EUR
67,74 KN
2004. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2004   8,99 EUR
67,74 KN
2003. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2003   8,99 EUR
67,74 KN
2002. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2002   8,99 EUR
67,74 KN
2001. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2001   8,99 EUR
67,74 KN
2000. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 2000   8,99 EUR
67,74 KN
1999. GODINA
Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja, te prilozi) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Pravo i porezi Prosinac, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Studeni, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Listopad, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Rujan, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Kolovoz, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Srpanj, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Lipanj, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Svibanj, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Travanj, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Ožujak, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Veljača, 1999   8,99 EUR
67,74 KN
Pravo i porezi Siječanj, 1999   8,99 EUR
67,74 KN