Pravo i porezi

Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja
pip - 12.2012, str. 3
Upis vlasništva – problem tužbenog zahtjeva
pip - 12.2012, str. 17
Pravna motrišta vlasništva i suvlasništva, s posebnim osvrtom na transformaciju ustanove bračne stečevine
pip - 12.2012, str. 22
Prikaz njemačkog Zakona o porezu na zemljište (nekretnine)
pip - 12.2012, str. 31
Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu i izuzimanje s progresijom u sustavu poreza na dohodak
pip - 12.2012, str. 36
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci
pip - 12.2012, str. 47
Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja
pip - 12.2012, str. 53
Odredba „ključ u ruke“ i ugovori o izvozu inženjering djelatnosti
pip - 12.2012, str. 59
Proračunska pitanja EU – preispitivanje financijske autonomije
pip - 12.2012, str. 66
Domaća sudska praksa
pip - 12.2012, str. 86
Inozemna sudska praksa
pip - 12.2012, str. 102
Pitanja i odgovori
pip - 12.2012, str. 110
Pregled novih propisa
pip - 12.2012, str. 112