Pravo i porezi 12/2012

Web izdanje 8,99
Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja
Autor: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Upis vlasništva – problem tužbenog zahtjeva
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Pravna motrišta vlasništva i suvlasništva, s posebnim osvrtom na transformaciju ustanove bračne stečevine
Autor: Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ
Prikaz njemačkog Zakona o porezu na zemljište (nekretnine)
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu i izuzimanje s progresijom u sustavu poreza na dohodak
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Odredba „ključ u ruke“ i ugovori o izvozu inženjering djelatnosti
Autor: Marko GOTOVAC, dipl. iur.
Proračunska pitanja EU – preispitivanje financijske autonomije
Autori: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Prof. dr. sc. Renata PERIĆ
Biljana LERMAN